539 banner

Summer Discovery là khóa học hè đặc biệt được thiết kế dành cho học sinh từ 5-15 tuổi, nội dung được xây dựng kết hợp hoàn hảo giữa học tập, vận động,vui chơi, khám phá và trải nghiệm giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, thể chất, năng khiếu, kỹ năng, nhận thức hướng đến một công dân Văn Minh và Trí Tuệ.

Đăng ký thông tin để được tư vấn chi tiết. 

Thông tin khách hàng

Nhập ngày sinh theo cú pháp dd-mm-yyyy. Ví dụ: 17-10-2005