626 banner

* SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN CÓ GIỚI HẠN

Phụ huynh có bé đang là học viên tại Adam Khoo Learning Centre đăng ký cho bé tham dự miễn phí 

bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới hoặc liên hệ Hotline 028 39110066

 

Thông tin khách hàng