31 banner

Thời gian: 18:00 - 21:00, ngày 12/10/2015

Check in 17:00 – 17:50

Địa điểm: Tòa nhà Adam Khoo Education, 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

 

Thông tin khách hàng

Nhập ngày sinh theo cú pháp dd-mm-yyyy. Ví dụ: 17-10-2005