436 banner
Thời gian
08-11-2016 18:00 - 21:00
Địa điểm
22 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
Mức phí
miễn phí

Thông tin khách hàng

Nhập ngày sinh theo cú pháp dd-mm-yyyy. Ví dụ: 17-10-2005