540 banner

- Thời gian: 09h00 - 21h00 Từ ngày 16 - 17/09/2017

- Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

1. VÉ STANDARD (HẾT VÉ)

2. VÉ VIP (HẾT VÉ)
 

Thông tin khách hàng

Nhập ngày sinh theo cú pháp dd-mm-yyyy. Ví dụ: 17-10-2005

Khảo sát